Wemarcars heeft tweedehandse batterijen en nieuwe batterijen ter beschikking
Al de batterijen bij Wemarcars hebben garantie en worden getest aan de klant geleverd

Wemarcars heeft steeds een uitgebreid gamma aan  nieuwe autobatterijen en gebruikte autoaccu's

recup Batterijen

Nieuwe batterijen

Welk type auto batterij heb ik nodig ?

De Startaccu

Wanneer het de vraag is welke startaccu te nemen moet het volgende in acht genomen worden:
* De plaats die bestemd is voor de accu
* De bevestiging die wordt gebruikt voor de accu
* De gewenste startcapaciteit en reservecapaciteit/totale energiehoeveelheid (Ah)
Terwijl de uitwendige afmetingen van de accu vaak worden opgegeven door auto- en machineproducenten, wordt de inwendige constructie bepaald door de accuproducenten.
Accu’s met dezelfde uitwendige maten hebben vaak verschillende inwendige constructies.
De constructie is afhankelijk van de technische en klimatologische eisen waaraan de accu dient te voldoen.
Voor starteigenschappen is de totale plaatoppervlakte van groot belang.
Het plaatoppervlak is afhankelijk van de plaatgrootte en het aantal platen in de accu.
Het is belangrijk daar duidelijk over te zijn, en wij bevelen aan dat men voor startdoeleinden de accu kiest met de grootst mogelijke totale plaatoppervlakte.

De Vrijetijdsaccu

Met vrijetijdsaccu’s worden loodaccumulatoren bedoeld die speciaal geconstrueerd zijn voor minder ontlading over langere tijd.
In deze constructie wordt een andere verhouding gebruikt tussen positieve en negatieve actieve materialen dan een accu primair geconstrueerd voor startdoeleinden.
Dit type accu’s noemt men vaak cyclingaccu’s.
Voor vrijetijdsgebruik als in caravans, boten, caravans e.d. en voor het starten in boten worden deze accu’s gebruikt.
Vrijetijdsaccu’s worden ook aangeraden bij het gebruik van zonnepanelen.

De Heavy Duty accu

De speciale versteviging in de platengroepen geeft een zeer goede extra weerstand tegen schade aan de accu die kan volgen uit extreme vibraties.
HD- accu’s zijn een serie accu’s die speciaal geschikt zijn voor toepassingen waar ervaringsmatig herhaalde en zware diepontladingen van de accu zijn.
Als voorbeelden kunnen bussen genoemd worden, vrachtauto’s, distributieauto’s voor kleine afstanden en verschillende typen vaartuigen.
Bij laatstgenoemde voorbeelden geldt dat ze zelden of nooit worden benut voor het starten van motoren bij zeer lage temperaturen.
Separatoren met glasvezel worden gebruikt in HD-accu’s

Recombinatie accu

Hier zijn, net als bij gewone accu’s, verschillende constructies en andere gebruiksmogelijkheden.
Accu’s voor stationair-, start- en draaiend gebruik hebben nagenoeg alle normale eigenschappen maar hebben geen waterverbruik op de negatieve plaat, of met andere woorden: het gas wordt hergebruikt.
De gasuitstoot wordt omgezet in water, vandaar de naam “recombinatie”.
Tijdens gebruik is te zien dat overdruk via een ventiel uitgestoten wordt, vandaar de naam “ventiel gereguleerd”.
Met beide namen wordt hetzelfde bedoeld.
NB! Recombinatieaccu’s mogen niet geopend worden.


Montage in de auto!

Auto’s met wisselstroomgeneratoren hebben de minuspool gekoppeld aan de aarde.
Bij oudere modellen kan dit variëren (zie het instructieboek van de auto voor de montage).
Reinig de poolklemmen en bodemplaat met warm water.
Monteer altijd de stroomgeleidende kabel eerst, naderhand de aardleidingen.
Op deze wijze wordt kortsluiting door het gebruik van gereedschap voorkomen (dat enigszins schade kan veroorzaken).
Gebruik geen grof gereedschap. Smeer na de montage de poolschoen en de polen in met schone, zuurvrije vaseline of goedgekeurd vet.
De accu moet goed vastgeschroefd zijn, maar mag niet onder spanning staan.
Bij loskoppelen van de accu bevelen wij aan te zorgen voor een alternatieve stroomvoorziening voor de auto, vb. middels het gebruik van een “externe” accu.
Gebeurt dit niet dan kan de elektronica in de auto in het ergste geval kapot gaan.

Onderhoud auto batterij !

Een accu is een zeer belangrijk deel in het elektrische systeem.
Normaal zal het systeem zelf de accu opgeladen houden.
Bij constant korte ritlengtes en zwaar stroomverbruik kan extra opladen vereist zijn, speciaal in het koude seizoen.
Vul alleen bij met gedestilleerd of chemisch gereinigd water.
Gebruik nooit zuur of speciale toevoegingstoffen.
Indien een relatief nieuwe accu vaak nagevuld moet worden kan het zijn dat dit een teken is dat de accuoverladen wordt.
In dat geval moet de elektrische installatie gecontroleerd worden en het mankement gerepareerd worden.
Vermijd chemische -of andersoortige producten die “miraculeuze” veranderingen aan oude en- of versleten accu’s beloven.

Controle van auto batterij !

Bij argwaan over dat de accu niet naar tevredenheid werkt moet deze gecontroleerd worden.
Het simpelste en beste middel voor controle van een accu en de laadtoestand van een accu is een zuurmeter.
Meting van het zuurgewicht in iedere cel is in de regel beslissend voor de verdere behandeling van de accu.
Is de accu ontladen, dan moet deze geladen worden voor dat de verder controle kan plaatsvinden.
Indien een betrekkelijk nieuwe accu ontladen is en de gebruiker heeft het licht, radio etc. aan laten staan, of als er tijdens wintertijd te weinig gereden is en veel stroomverbruik heeft plaatsgevonden, dan moet de accu geladen worden.
Verondersteld wordt dat de regulator/dynamo naar tevredenheid functioneert.
Bij constant laag zuurgewicht is onderlading de meest waarschijnlijke oorzaak.
Wordt daarentegen geen redelijke verklaring gevonden voor het feit waarom de accu ontladen is, dan moet de oorzaak buiten de accu worden gezocht.
Zowel de startmotor als de dynamo moeten dan gecontroleerd worden.
Velen hebben de opvatting dat de dynamo voldoende laadt en slechts de laadlamp dooft.
Dit is echter geen garantie voor voldoende laadstroom, aangezien de lamp kan doven bij 1-2 Amp. zonder dat dit genoeg is voor het laden van de accu.
De laadspanning dient derhalve regelmatig gecontroleerd te worden.
De laadspanning van het voertuig dient, gemeten over de polen van de accu, 14,2 - 14,4 V te zijn bij +25ºC en bij hoge toeren in de motor (circa 2.000 toeren).
NB! Indien dit lager is zal dat betekenen dat de accu niet volledig laadt onder het rijden en de accu geladen moet worden door een externe accu, waar vaak van af zal hangen hoeveel de laadspanning onder het noodzakelijke niveau is.
Let op dat het met normaal rijden circa 20 minuten duurt voordat de energie teruggevoerd (laden) is die gebruikt wordt voor een fatsoenlijke koudestart.
Het is een feit dat de meeste schade aan accu’s wordt veroorzaakt door een gebrek aan oplading.
Daarom dient iedereen die iets met accu’s te maken heeft het belang van een correcte oplading te kennen.

Invloed van koude op uw auto batterij !

De meeste mensen hebben meer dan een keer meegemaakt dat de capaciteit van een accu gereduceerd wordt in koud weer.
De invloed van kou op de startcapaciteit staat in onderstaande tabel:Een volledig geladen accu die belast wordt bij:
+25°C Geeft 100% capaciteit
0°C Geeft 65% capaciteit
-18°C Geeft 40% capaciteit

Bij -18ºC vermindert de startcapaciteit dus met 60%.
Oorzaak is dat de weerstand in de accu stijgt, en dat het chemische proces langzamer gaat.
Tegelijkertijd met de gereduceerde effectiviteit van de accu worden hogere eisen gesteld aan het starten van de motor in de winter omdat motorolie stroperig wordt bij lage temperaturen.
Wanneer we weten dat een accu bij -18ºC slechts op 40% van de startcapaciteit is, is het makkelijk te begrijpen waarom startproblemen ontstaan bij nog lagere temperaturen.
Het is daarom belangrijk de accu volledig geladen te houden.Zelfontlading van uw auto batterij!

Wanneer een accu onbenut in een auto of op voorraad staat zal een kleine ontlading plaatsvinden.
De zelfontlading varieert met de temperatuur en de leeftijd van de accu.
Zelfontlading neemt af met circa 50% voor iedere 10ºC dat de temperatuur daalt.
Dat wil zeggen dat een accu die voor 4 maanden bij +20ºC opgeslagen kan staan bij 0ºC circa 9 maanden opgeslagen kan worden voor hetzelfde energieverlies.
Buiten zelfontlading zijn er vaak diverse omstandigheden die constant energie van de accu wegtrekken.

Welke problemen kunnen er voorkomen met mijn autobatterij of autoaccu?

Probleem: de opgeladen auto batterij ontlaadt na korte opslagtijd

Oorzaak
a) Kortsluiting tussen de platen
b) Leidingbreuk
c) Auto batterij is versleten


Oplossing
a) Een nieuwe auto batterij is noodzakelijk
b) Nieuwe kabel, nieuwe aarding, controleer aardingscontact
c) Een nieuwe auto batterij is noodzakelijk

Probleem: de lichten flikkeren of doven

Oorzaak
a) Breuk in leidingnet.
b) Losse poolklemmen.
c) Slecht contact.
Oplossing
a) Nieuwe kabel, nieuwe aarding, controleer aardingscontact.
b) Schroef de poolschoen er af, reinig de contactoppervlakte van de poolschoen en de accupolen.
Bevestig de poolklem aan de batterij en draai goed aan.
Meet de laadspanning over de + en - polen van de accu bij circa 2.000 omwentelingen.
Herstel eventuele mankementen aan de dynamo.

Probleem: platen onder auto batterij zijn nat en aangegrepen door zuur

Oorzaak
a) Gat in batterij bak.
b) Elektrolytenniveau is te hoog.

Oplossing
a) Een nieuwe auto batterij is noodzakelijk.
b) Stel het niveau af tot de correcte hoogte, circa 5 - 10mm boven de plaatgroepen.
Droog de accutoppen en was de platen met sodaoplossingen om het zuur te neutraliseren.
Spanningsregulator moet afgesteld of verwisseld worden.

Probleem: auto batterij blijft opwarmen en "koken"

Oorzaak
a) Auto batterij staat bloot aan overlading.
b) Auto batterij is nagevuld met zuur in plaats van gedestilleerd water.
Te sterke zuurconcentratie.

Oplossing
a) Spanningsregulator moet afgesteld of verwisseld worden.
b) Reguleer het specifieke gewicht van de elektrolyten.

opHALEN EN BINNENBRENGEN VAN ALLE METALEN VOOR CASH

wemar recycling

Openingsuren

Ma  9h00 - 12h00   13h00 - 18h00

Di    8h30 - 12h00    13h00 - 18h00

Wo 8h30 - 12h00  13h00 - 18h00

 Do 8h30 - 12h00   13h00 - 18h00

Vr 8h30 - 12h00      13h00 - 17h00

Za 9h00 - 12h00

wIJ HALEN UW WAGEN OP DOORHEEN HEEL bELGIE

011/59.64.84